In het Huis van Gebed en Aanbidding zetten we tijd apart om tijdens langere samenkomsten samen voor God’s troon te komen met een geurig reukwerk van instemming.

Instemmen met Wie Hij is noemen we aanbidding.
Instemmen met wat Hij doet noemen we voorbede.

Kort samengevat:

Gebed geboren uit aanbidding
in de geest van de tent van David
met Openbaring 5:8&9 als model.

Open de agenda en kom!