Tot Nu Toe

Het Huis van Gebed en Aanbidding bestaat al een flink aantal jaar. De eerste samenkomst was met Goede Vrijdag 2012. In dit overzicht kun je zien welke belangrijke momenten er aan vooraf zijn gegaan, maar ook wat er sindsdien gebeurd is. In veel van deze dingen herkennen we de Hand van de Heer, die ons van stap tot stap leidt!

Let op: dit overzicht is nog niet klaar.

 • In de periode vanaf 3 december 2008 begon de Heer visie voor een plek, waar gebed en aanbidding elkaar konden ontmoeten, te leggen op het hart van Gijsbert van Oeveren. Het verlangen om gebed en aanbidding samen te laten optrekken was al wel aanwezig, maar hoe dan… Een mailtje attendeerde hem op een plek waar op dat moment gebed en aanbidding al 9 jaar dag en nacht met elkaar optrokken.
 • Dit leidde tot het schrijven van een oproep aan de bidders in de stad: Nehemia’s Sta Op!. In dit document worden de bidders van de stad gemotiveerd om te bidden voor het opstaan van mensen, die het verlangen om te bouwen aan een plaats van gebed zouden gaan dragen. Deze oproep is geschreven op 8 oktober 2010. Maar de Heer maakte duidelijk dat het nog niet de tijd was om het te versturen; het moest eerst nog rijpen. Het zou uiteindelijk nog meer dan 2 jaar duren voor dat dit schrijven de deur uit ging.
 • Intussen namen kennis en visie over dit onderwerp toe. Dit werd zodanig groot dat Gijsbert op 22 september 2010 bad: “Heer, U geeft me meer visie dan ik in mijn eentje aankan. We moeten iets afspreken: óf U stopt met het geven van meer visie, óf U geeft me mensen met wie ik dit samen kan gaan doen”. De volgende dag werd hij gebeld door Inge Wissink, de toenmalige coördinator van Living Loud (de jongeren-aanbiddingsgroep in de VEZ) of hij haar taak wilde overnemen. Hier was een klik! En van de ene op de andere dag kreeg Gijsbert de leiding over zo’n 60 jongeren met een hart voor aanbidding. Wat een gebedsverhoring!
 • Bevestiging door een profetisch telefoonnummer op 26 oktober 2010. Gijsbert schrijft:
  • “Ik moest destijds over naar een nieuw telefoonnummer en toen ik de bestelling er van wilde versturen hoorde ik de stem van de Heer: ‘vraag me om een mooi nummer’. En dat deed ik. Toen ik de bestelling binnen kreeg werd ik helemaal blij: het nummer was 06 317 888 94, en het vertelde me een verhaal:
   • 317 het kengetal van Wageningen, de plaats waar ik ben geboren
   • 888 Bijbels getal van een nieuw begin vanuit God’s volheid
   • 9 getal van de zwangerschap
   • 4 getal van zowel de deur als de aarde
  • Het nummer zei: “Ik weet waar je vandaan komt, maar Ik ga iets nieuws doen. Het is nu nog niet zichtbaar maar Ik ga er een deur voor maken op aarde.” Wat een bemoediging!
  • De datum waarop ik dit nummer kreeg zei me ook veel:
   26 is het Naam-getal van JHWH: 10+5+6+5.
   Dit zegt: De zegenende hand van God (10) zet een venster open (5 = genade) en zelfs in tekortkomingen (6) is er genade (5).
   26 oktober = 26 10, oftewel: JHWH zegent.
 • Eind 2011 werd het duidelijk dat de oproep Nehemia’s Sta Op! verzonden mocht gaan worden. De Heer legde het Gijsbert op zijn hart om dit in 2012 te doen. Op dat moment wist hij nog niet dat 2012 wereldwijd was uitgeroepen tot ‘Jaar van Gebed’. Om 1 seconde na middernacht op 1 januari 2012 is het document verzonden naar alle kerken en christelijke bewegingen in Zwolle. De reactie hierop was minimaal, maar dat maakte niet uit: in de hemelse gewesten was een declaratie van verlangen uitgegaan.
 • 24×1 Goede Vrijdag 6 april 2012
 • Op 11 maart 2012 hebben Bert vd Stouwe en Vincent Goedhart (RvO van de VEZ) voor Hans en Gijsbert gebeden. Zij stonden op het punt om een 8 daagse training te gaan volgen bij het International House of Prayer in Kansas City waar al sinds 19 september 1999 non-stop wordt gebeden en aanbeden. Vincent sprak over ons uit dat de VEZ ons uit stuurde om iets van waarde te gaan ophalen, net zoals Abraham Eliëzer stuurde om op te halen wat nodig was voor zijn zoon, zo moesten wij gaan om datgene van waarde op te halen, dat nog ontbrak in de VEZ en we nodig hadden. Een heftige opdracht!
 • Op 10 juni 2012 stuurde Vincent Goedhart een email naar het PastorTeam met de aanbeveling om het Huis van Gebed en Aanbidding in te gaan zetten als een instrument voor gebed en gebedsontwikkeling ten dienste van de VEZ.  
 • Dit leidde tot een ontmoeting met het PastorTeam op 22 juni 2012 in de fuik. Jaap vd Poll (voorzitter Pastorteam van de VEZ) vertelde over de visie van de VEZ om, conform de ‘vuurtoren-profetie’, te bouwen aan een plek, die 24/7 open zou moeten zijn. Een plek waar het Koninkrijk uitgeleefd kan worden en die dienst als uitvalsbasis voor barmhartigheid en sociale impact in de samenleving. Hij vertelde dat er ook het verlangen zou zijn dat er in dat centrum ook een plek zou komen waar dag en dacht gebed zou zijn. Een plek voor gebed en ook voor aanbidding. Het PastorTeam gaf toen aan niet te weten hoe dat praktisch in te vullen zou zijn. En toen kwamen wij met het verzoek of we mochten beginnen met een Huis van Gebed en Aanbidding. Jaap noemde het een gebedsverhoring.  
 • Eerste 6×1 op 26 oktober 2012. Daarna elke 2e vrijdag van de even maanden: 6 sets van 1 uur. (Ook 26 oktober!)
 • 6×1 naar elke maand vanaf 11 maart 2016
 • Start Vrijdagavond Aanbidding 15 juni 2016
 • Sets van een uur blijken te kort. Overstap naar 4 sets van anderhalf uur op 12 augustus 2016.
 • Ontmoeting met Marieke de Jong tijdens de 6×1 van 12 juli 2019. Goddelijke opdracht ontvangen tijdens de International Justice Conference op 26 oktober 2018. (Ook 26 oktober!)